Nachádzate sa tu

Domov

V Banskej Bystrici vysvätili dvoch novokňazov

     Banskobystrická diecéza sa dňa 17. júna rozrástla o dvoch novokňazov. Kňazskú vysviacku z rúk banskobystrického diecézneho biskupa Mons. Mariana Chovanca prijali v Katedrále sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Na úvod slávnostnej svätej omše, ktorá sa začala o 10.00 hod., privítal otec biskup svätencov, ich rodiny a všetkých prítomných. V homílii hovoril o úlohe a podstate kňazstva, ktorá spočíva v spájaní. Použijúc obraz kalicha rozoberal základné vlastnosti kňaza. Kňaz je vzácna nádoba vybratá Bohom. Jeho hodnota, vzácnosť a trvácnosť vyplýva z Kristovho kňazstva. Tak, ako sa kalich vďaka širokej podstave neprevráti, aj kňaz, pokiaľ si bude pokorne uvedomovať, že kňazstvo dostal ako dar od Boha, nepadne, ale bude pevne stáť. Nakoniec, otvorenosť kalicha naširoko dohora pripomína, že kňaz má byť otvorený Bohu, aby mohol posväcovať iných.

     Po homílii pokračovala slávnosť samotnými obradmi vysviacky. Počas nich otec biskup vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou vysvätil nových kňazov pre Banskobystrickú diecézu – Martina Mihála z farnosti Prievidza-Zapotôčky a Juraja Ondruša z farnosti Banská Bystrica-Fončorda.

     Na konci svätej omše poďakoval Juraj Ondruš v mene novokňazov otcovi biskupovi za udelenie sviatosti kňazstva. Slová vďaky adresoval aj rodičom za ich obetavosť a podporu a takisto všetkým, ktorí stáli pri nich na ceste povolania. Potom udelili novovysvätení kňazi svoje novokňazské požehnanie otcovi biskupovi a následne aj prítomným veriacim.

     Novokňazi budú pôsobiť v týchto farnostiach: Martin Mihál – Partizánske-mesto a Juraj Ondruš – Detva.

Peter Výboh

foto: Martin Mičko