Nachádzate sa tu

Domov

V Žiari nad Hronom pochovali kňaza Jána Čaprnku

     V pondelok, 22. októbra sa vo Farskom kostole Povýšenia svätého kríža uskutočnila pohrebná svätá omša kňaza a lekára MUDr. Mgr. Jána Čaprnku (†89), ktorú celebroval diecézny biskup Mons. Marián Chovanec. Pri homílii si na posolstvo jeho života a priateľstvo zaspomínal cirkevný historik, farár v Selciach a osobný priateľ zomrelého ThDr. Gabriel Brendza. Po svätej omši bol zosnulý následne pochovaný na mestskom cintoríne. Udalosti sa zúčastnili okrem pozostalej rodiny aj kňazi Banskobystrickej diecézy, rehoľníci a celé zastúpenie Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne, kde Ján Čaprnka pôsobil ako špirituál.

Slavomír Michna

foto: Jozef Mikuláš