Nachádzate sa tu

Domov

Vigília Zoslania Ducha Svätého

ilustračný obrázok

     V sobotu večer 7. júna 2014 sa v kaplnke Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne slávila vigília Zoslania Ducha Svätého. Svätá omša, ktorú celebroval špirituál seminára Ľubomír Grega, sa začala o 20.30 hod. slávnostným lucernáriom, po ktorom bohoslovci a jedna rehoľná sestra prečítali štyri starozákonné čítania a jedno novozákonné čítanie v piatich rôznych jazykoch – v talianskom, anglickom, nemeckom, francúzskom a gréckom. Evanjelium v ruskom jazyku predniesol vdp. Grega.

     V homílii špirituál Grega vyzval a podnietil všetkých k tomu, aby mali nielen pokoj, ale aj nepokoj pre Krista v každej chvíli života. V Duchu Svätom je život, nie je statickým, ale dynamickým Duchom, ktorý hýbe. Tiež je Duchom chudobných – Spiritus pauperum. Každý by sa mal v ňom posvätiť a nechať sa ním viesť. Potom prinesie tento Duch aj hojnú úrodu.

Patrik Špánik

foto: www.farnostsabinov.sk