Nachádzate sa tu

Domov

Zoznam seminaristov v ak. roku 2017/2018

   1. ročníkFarnosť
1. Eduard BublinecZvolen-mesto
2. Pavol KordíkSklené Teplice (filiálka Repište)
3. Adam MurkoSebedražie
4. Antonio RádiŠahy
  
   2. ročníkFarnosť
1. Slavomír Michna Banská Štiavnica
2. Jozef MikulášPukanec
3. Dominik Mucha OSBSampor, rehoľa benediktínov
  
   3. ročníkFarnosť
1. Mgr. Zdenko BartošlektorRudno nad Hronom
2. Patrik HrmolektorLovča
3. Ing. Michal SandánuslektorBzovík
4. Bc. Michal ŠutkalektorLevice-mesto
  
   4. ročníkFarnosť
1. Martin GarajakolytaNová Baňa
2. Matej IzraelakolytaDobrá Niva (filiálka Podzámčok)
3. Martin MičkoakolytaVeľký Krtíš
4. Martin ŠčúryakolytaPartizánske-mesto
5. Pavol Škovránek, lektorSenec
  
   5. ročníkFarnosť
1. Filip GulaidiakonNová Baňa
2. Roman KlaškaakolytaZvolen-mesto 
3. Filip PastuchaakolytaPrievidza-Zapotôčky
4. Bc. Jakub RandisdiakonBrehy
5. Matúš SliackyakolytaSklené Teplice
  
   6. ročníkFarnosť
1. Michal BarniakdiakonBátovce (filiálka Pečenice)
2. Juraj Kiss, diakonBanská Štiavnica
3. Dominik KučeradiakonKováčová
4. Lukáš LíškadiakonBanská Štiavnica
5. Michal MartinkadiakonNová Baňa
6. Jozef SlavkovskýdiakonBanská Bystrica-Sásová
7. Bc. Svorad Vladislav Tirpák OSBakolytaSampor, rehoľa benediktínov
8. Marian UramdiakonMichalová

 Samospráva seminára
Hlavný duktor:Martin Garaj
Ceremoniár:Matej Izrael
Viceduktor:Roman Klaška
Viceceremoniár:Filip Pastucha
Regens Scholy cantorum:Patrik Hrmo
Viceregens Scholy cantorum:Matej Izrael
Animátor miništrantov:Martin Garaj
Šéfredaktor časopisu Xaver:Matej Izrael
Správca internetovej stránky:Michal Sandánus
Referent pre masm. komunikáciu:Juraj Kiss
Fotograf a kameraman:Martin Mičko
Duktor a pedel 6. ročníka:Michal Martinka
Duktor 5. ročníka:Jakub Randis
Pedel 5. ročníka:Matúš Sliacky
Duktor a pedel 4. ročníka:Martin Mičko
Duktor a pedel 3. ročníka:Michal Šutka
Duktor 2. ročníka:Matej Izrael
Pedel 2. ročníka:Slavomír Michna
Duktor 1. ročníka:Martin Garaj
Pedel 1. ročníka:Pavol Kordík
Kultúrny referent:Zdenko Bartoš
Športový referent:Michal Šutka
Slovenský Orol:Martin Mičko
Poštár:Zdenko Bartoš 
Kronikár:Jozef Mikuláš
Ozvučovač, gongár, infirmarista:Slavomír Michna
Výpomoc v knižnici:Jozef Mikuláš, Eduard Bublinec, 
 Antonio Rádi, Pavol Kordík
Prefocovňa:Michal Šutka, Michal Sandánus
Organisti:Patrik Hrmo, Matúš Sliacky
Vodiči:Marian Uram, Jakub Randis, Martin Ščúry
 Martin Garaj, Michal Sandánus, Jozef Mikuláš